הסעות עובדי מקצועות הבריאות – התקשרות עם מכבי שירותי בריאות להסעת רופאים ואחיות לטיפולי בית.
הקמת מתחם אוהלים כולל מיזוג – התקשרות עם המעבדה המרכזית של מכבי שירותי בריאות.
מרפאה ניידת – התקשרות עם קופות חולים מכבי, כללית, מאוחדת פריסת 40 מרפאות ניידות ברחבי ישראל.
קורונה – מענה לוגיסטי שלם : מרפאות ניידות לחיסונים, פריסת אוהלים , גנרטורים, הקמת מתחמי חיסון